Op zoek naar een leuk kraamcadeau voor een pasgeboren baby?

Vaders doen de leukste klusjes

Brein vrouw groeit na zwangerschap

De ontwikkeling in het eerste jaar

Dood verklaarde baby leeft toch!


De ontwikkeling in het eerste jaar

Elk kindje ontwikkelt zich in een eigen tempo. Het is daarom heel moeilijk vast te stellen wat een baby precies van maand tot maand moet kunnen. Natuurlijk is het wel mogelijk de ontwikkeling van de gemiddelde baby neer te zetten. Let er echter wel op dat het heel goed mogelijk is dat een baby op sommige gebieden wat trager kan zijn en op andere gebieden weer meer presteert. Maar uiteindelijk zullen alle gezonde kinderen leren kruipen, lopen en praten. Twijfelt u over de ontwikkeling van uw baby, raadpleeg dan de arts van het consultatiebureau of de eigen huisarts. Elk kindje ontwikkelt zich in een eigen tempo. Het is daarom heel moeilijk vast te stellen wat een baby precies van maand tot maand moet kunnen. Natuurlijk is het wel mogelijk de ontwikkeling van de gemiddelde baby neer te zetten. Let er echter wel op dat het heel goed mogelijk is dat een baby op sommige gebieden wat trager kan zijn en op andere gebieden weer meer presteert. Maar uiteindelijk zullen alle gezonde kinderen leren kruipen, lopen en praten. Twijfelt u over de ontwikkeling van uw baby, raadpleeg dan de arts van het consultatiebureau of de eigen huisarts. Na ??n maand: ? Het hoofdje even optillen terwijl hij/zij op zijn/haar buik ligt. ? Iemand recht aankijken. ? Reageren wanneer je tegen de baby praat. ? Armen en benen evenveel bewegen. Na twee maanden: ? Reageren op een hard geluid, hetzij door te huilen, hetzij door te luisteren. ? Teruglachen wanneer iemand naar hem/haar lacht. ? Een voorwerp met de ogen volgen ? Geluiden maken. Na drie maanden: ? Kijken naar zijn/haar eigen handen. ? Reageren op een geluid door zelf een geluid te maken. ? Liggend op de buik het hoofd een korte tijd omhoog houden. ? Een vuist open en dicht maken. Na vier maanden: ? Hardop lachen. ? De handjes naar elkaar toebrengen en ermee spelen. ? Op schoot zitten met volledige steun. ? Naar een zwaaiend voorwerp grijpen. Na vijf maanden: ? In buikligging op de armen te steunen. ? Een speelgoedje dat u los in de handen houdt afpakken. ? Een rammelaar heen en weer bewegen. ? Brabbelen zoals bababa, dadada, mamama Na zes maanden: ? Het hoofd rechtop houden terwijl het in zithouding zit. ? Medeklinkers uitbrengen. ? Zitten zonder ondersteund te worden. ? Zelf een koekje eten. Na zeven maanden: ? Praten met verschil in toonhoogte en geluidssterkte. ? Het spelletje kiekeboe te spelen. ? Terwijl hij/zij rechtop wordt gehouden, zichzelf ondersteunen. ? Zich naar een speelgoedje toewerken dat buiten bereik ligt. Na acht maanden: ? Een voorwerp van de ene in de andere hand overgeven. ? Kleinere voorwerpen oppakken. ? Staan terwijl hij/zij wordt ondersteund. ? Protesteren terwijl u een voorwerp afpakt. Na negen maanden: ? Zich optrekken vanuit de zithouding. ? Een voorwerp dat hij/zij laat vallen nakijken. ? Mama of papa zeggen. ? Een klein voorwerpje met duim en wijsvinger oppakken. Na tien maanden: ? Zelf rechtop gaan zitten. ? In de handjes klappen. ? Lopen langs de tafelrand. ? Het woordje ?nee? begrijpen. Na elf maanden ? Lopen aan de hand. ? Eventjes los blijven staan. ? Tegen de juiste persoon papa of mama zeggen. ? ??n of twee andere woorden spreken. Na twaalf maanden: ? Uit een bekertje drinken (nog niet zonder knoeien). ? Naar iemand zwaaien. ? Met een bal spelen. ? Een onbegrijpelijk taaltje spreken. BRON: www.baby.plein.nl/

Klik hier voor alle berichten